Vyberte jazyk

O nás

TRIDAS, s.r.o. ve svých podnikatelských aktivitách směřuje k neustálému zlepšování svých procesů, což vedení společnosti považuje za klíčové pro udržení tržního podílu. Stále více úsilí zaměřuje také na co nejvyšší míru eliminace ohrožení životního prostředí a bezpečnostních rizik spojených s výrobky a službami organizace. Z tohoto důvodu má společnost TRIDAS, s.r.o. implementován a certifikován integrovaný systém managementu podle následujících standardů:

CERTIFIKACE

ČSN EN ISO 9 001:2015

SYSTÉMY MANAGEMENTU KVALITY

Uvědomujeme si, že klíčový význam pro udržení a růst tržního podílu spočívá v dodržování zavedených postupů výroby a kontroly kvality. Pravidelnou kontrolou, analýzou postupů a zlepšováním těchto norem, dosahujeme minimálních neshod. Proto je ve společnosti TRIDAS zaveden a certifikován systém managementu kvality podle této normy.

ČSN EN ISO 14001:2015

SYSTÉMY ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

Bereme na zřetel, že světové přírodní zdroje jsou omezené a křehké. Proto společnost TRIDAS, s.r.o. považuje ochranu životního prostředí za všeobecnou zásadu, která je v souladu s cíli společnosti. Při výrobě našich produktů se snažíme minimalizovat negativní dopad na životní prostředí a máme zaveden a certifikován systém environmentálního managementu dle normy.

ČSN ISO 45001:2018

SYSTÉMY MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Vedení společnosti Tridas, s.r.o. si uvědomuje význam ochrany zdraví svých zaměstnanců a důležitost dodržování zásad a požadavků BOZP a PO. Proto máme zaveden a certifikován systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy.

Pro společnost TRIDAS je otázka životního prostředí naprosto zásadní. Důkazem je naše zapojení do globálního systému FSC®. Od roku 2015 je TRIDAS držitelem certifikátu FSC, který autorizuje firmu k výrobě výrobků vyhovujících normám FSC. Pro naše zákazníky tyto normy zaručují původ a právní povahu použitých surovin, zároveň však představují a podtrhují zodpovědný postoj k obnovitelným zdrojům. Výrobky certifikované společností TRIDAS tak mohou mít značku FSC.

POLITIKA SPOLEČNOSTI

Aktuality

X
4/2022 Tisková zpráva BioTHOP LIFE project - Layman's report

Českou verzi dokumentu naleznete zde, na stránkách BioTHOP je dokument k dispozici také v jiných jazykových verzích.

X
10/2021 Tisková zpráva BIOTHOP LIFE PROJECT 24.8.2021
X
3/2019 Teambuilding - bowling
X
2019 Nová hala pro thermoforming
12/2018 Vánoční večírek
X
9/2018 Vystavovali jsme na veletrhu FachPack Nurnberg

Název projektu: Propagace inovovaného výrobního sortimentu z nasávané kartonáže II
Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007766

V rámci programu Marketing - Výzva II., Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost naše společnost realizuje projekt „Propagace inovovaného výrobního sortimentu z nasávané kartonáže II", který spolufinancuje Evropská unie.

Realizace projektu „Propagace inovovaného výrobního sortimentu z nasávané kartonáže II" přispěje k dalšímu rozšíření povědomí o firmě a jejím novém inovovaném sortimentu z nasávané kartonáže u zahraničních firem, navázání kontaktů k následnému vyjednávání o konkrétních zakázkách. Hlavním cílem je získání nových zahraničních zákazníků a následně zvýšení celkového exportu inovované produkce.

EU

6/2018 3. dětský den s TRIDAS
4/2018 Instalace thermoformingových linek s kapacitou 60 kg/h
12/2017 Vánoční večírek
12/2017 Instalace thermoformingové linky s kapacitou 15 kg/h
10/2017 Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně
8/2017 Instalace automatické linky na výrobu paletových ohrádek
7/2017 Instalace konvenční linky s kapacitou 100 kg/h
X
6/2017 2. dětský den s TRIDAS
12/2016 Vánoční večírek
X
10/2016 Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně
10/2016 Instalace automatické linky na ořez a stohování výrobků
X
9/2016 Vystavovali jsme na veletrhu FachPack Nurnberg

Název projektu: Propagace inovovaného výrobního sortimentu z nasávané kartonáže
Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0000997

V rámci programu Marketing - Výzva I., Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost naše společnost realizuje projekt „Propagace inovovaného výrobního sortimentu z nasávané kartonáže", který spolufinancuje Evropská unie.

Projekt „Propagace inovovaného výrobního sortimentu z nasávané kartonáže" je zaměřen na podporu účasti společnosti TRIDAS, s.r.o. na zahraničním veletrhu "FachPack" 2015 v německém městě Norimberk. Hlavním cílem projektu je získání nových zahraničních zákazníků a následně zvýšení celkového exportu inovované produkce.

EU

8/2016 Instalace dokončovacího lisu pro velké výrobky o síle 100 tun
7/2016 Rozšíření skladové haly o 4000 m2
X
6/2016 1. dětský den s TRIDAS
X
9/2015 Vystavovali jsme na veletrhu FachPack Nurnberg
X
2/2015 Účast na veletrhu EMBAX Brno
2/2015 Instalace thermoformingové linky s kapacitou 15 kg/h
6/2014 Instalace konvenční linky s kapacitou 400 kg/h
9/2013 Instalace systému přípravy pulpu s kapacitou 24 tun/den
X
6/2013 Otevření nové haly pro nasávanou kartonáž o ploše 5000 m2
10/2012 Instalace thermoformingové linky s kapacitou 15 kg/h
X
2/2012 Účast na veletrhu EMBAX Brno
X
8/2011 Pořízení výrobního areálu pro výrobu dřevěných obalů o ploše 6500 m2
7/2009 Instalace konvenční linky s kapacitou 100 kg/h
X
5/2009 Otevření nové haly pro nasávanou kartonáž o ploše 2000 m2
X
10/2008 Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně
X
4/2004 Založení společnosti TRIDAS a zahájení výroby