ZABALÍME VÁM I SLONA...

Nachazíte se zde: Úvodní strana

Životní prostředíBereme na zřetel, že světové přírodní zdroje jsou omezené a křehké. Proto společnost TRIDAS, s.r.o. považuje ochranu životního prostředí za všeobecnou zásadu, která je v souladu s cíli společnosti. Proto se při výrobě našich produktů se snažíme minimalizovat negativní dopad na životní prostředí a máme zaveden a certifikován systém environmentálního managementu dle normy:

 • ČSN EN ISO 14 001:2005


  Systémy environmentálního managementu – Požadavky

Jelikož si uvědomujeme, že efektivní ochrana životního prostředí je dosažitelná pouze při důsledném dodržování požadavku neustálého zlepšování, uvítáme jakýkoliv podnět nebo stížnost také z Vaší strany. Za tímto účelem máme nastaveny níže uvedené komunikační cesty:

 • e-mail:
  info@tridas.cz
 • telefon:
  +420 571 611 561-2
 • pošta:
  Hemy 892, 757 01 Valašské Meziříčí


Více o životním prostředí a obalech z nasávané kartonážeBiologicky rozložitelné obaly

Není pochyb, že v dnešním světě si jak spotřebitelé, tak obchodníci stále více uvědomují, že jejich rozhodnutí ovlivňují naši planetu. V současné době je všeobecný tlak na výrobu a vývoj výrobků, které jsou šetrné k životnímu prostředí a jsou biologicky odbouratelné. Ale to vyvolává otázku: Co to znamená biologicky odbouratelné?

Zatímco ve vědeckých kruzích se vedou složité diskuze o rozdílech mezi aerobním a anaerobním rozkladu, většina lidí považuje za biologicky odbouratelné takové materiály, které lze rozdělit na organické složky. Podstatou však zůstává, že biologicky odbouratelné materiály mohou být po svém použití vráceny zpět do životního prostředí, aniž by znečistily půdu, nebo na skládkách ležely desítky či stovky let.

Vzhledem k tomu, že se nasávaná kartonáž vyrábí z přírodních vláken, je vnitřně rozložitelná a odbouratelná poměrně rychle a to jak na běžné skládce, tak v kompostárně. Z tohoto a mnoha dalších důvodů se nasávaná kartonáž stává stále více preferovanou volbou pro balení rozličných produktů.
Recyklovaný obal

Jedním z vhodných způsobů ochrany životního prostředí je využití obalů vyrobených ze 100% recyklovaných materiálů. Naše výrobky jsou vyráběny výhradně z recyklovaného papíru (kartonu a novinového papíru).

Použití nasávané kartonáže z recyklovaných materiálů je přínosem pro životní prostředí. Takže kromě zřejmého přínosu pro životní prostředí za použití recyklovatelných materiálů má nasávaná kartonáž přínos i v oblasti zdrojů materiálů. Toto je důležitý faktor při hodnocení možných obalových materiálů. Volbou obalů z nasávané kartonáže nevzniká poptávka po nových přírodních surovinách. Při použití obalů z nasávané kartonáže nejsou nároky na suroviny, které by se musely těžit v přírodě.
Udržitelné balení

Společnost TRIDAS, s.r.o. poskytuje svým zákazníkům produkty, které jsou ideálním řešením problému obalů a životního prostředí. Velmi si vážíme našich klientů, zastávajících stejné ideály jako my a s jejichž pomocí můžeme být přínosem pro životní prostředí.

Udržitelný rozvoj definuje Světová komise pro životní prostředí a rozvoj jako 'rozvoj, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by byla ohrožena schopnost budoucích generací uspokojovat své vlastní potřeby.'

Společnost TRIDAS, s.r.o. sleduje standardy udržitelného balení ve vývoji a ve výrobě tak, aby:

 • Bylo prospěšné, bezpečné a zdravé pro jednotlivce i společnosti po celou dobu jeho životního cyklu
 • Splňovalo kritéria pro tržní prostředí
 • Bylo vyráběno, přepravováno a recyklováno za využití obnovitelných zdrojů energie
 • Maximalizovalo využití obnovitelných zdrojů a recyklovaných materiálů
 • Bylo vyrobené s použitím čistých výrobních technologií a osvědčených postupů
 • Bylo fyzicky navrženo pro optimalizaci materiálů a energie
 • Bylo skutečně navráceno do biologického prostředí po ukončení jeho životního cyklu