ZABALÍME VÁM I SLONA...

Nachazíte se zde: Úvodní strana

CertifikaceTRIDAS, s.r.o. ve svých podnikatelských aktivitách směřuje k neustálému zlepšování svých procesů, což vedení společnosti považuje za klíčové pro udržení tržního podílu. Stále více úsilí zaměřuje také na co největší míru eliminace ohrožení životního prostředí a eliminaci bezpečnostních rizik spojených s výrobky a službami organizace. Proto má společnost TRIDAS, s.r.o. zaveden a certifikován integrovaný systém managementu podle norem:

ČSN EN ISO 9 001:2009

Systémy managementu kvality – Požadavky


ČSN EN ISO 14001:2005

SYSTÉMY ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU – Požadavky s návodem pro použití


ČSN OHSAS 18001:2008

Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky


Integrovaný systém managementu kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je platný pro činnosti:

  • Návrh a výroba obalů a obalových materiálů technologií nasávané kartonáže

Vedení organizace také vynakládá velké úsilí směřující k zajištění dalšího rozvoje systému a to v souladu s přijatým strategickým záměrem a z něj vyplývající integrované politiky

Jelikož společnost Tridas s.r.o. plně akceptuje závazek neustálého zlepšování ve všech oblastech integrované politiky, uvítáme jakýkoliv podnět či stížnost z venčí. Za tímto účelem máme nastaveny níže uvedené komunikační cesty:

  • e-mail:
    info@tridas.cz
  • telefon:
    +420 571 611 561-2
  • pošta:
    Hemy 892, 757 01 Valašské Meziříčí