ZABALÍME VÁM I SLONA...

Nachazíte se zde: Úvodní strana

Bezpečnost a ochrana zdraví pro práciVedení společnosti Tridas, s.r.o. si uvědomuje význam svých zaměstnanců a důležitost dodržování zásad a požadavků BOZP a PO. Proto máme zaveden a certifikován systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy:

  • ČSN OHSAS 18001:2008


    Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky